Wczytuję dane...
Formularz reklamacji towaru

………..……………........................………………, dn. ……..................………………….……

(miejscowość i data)

Imię i nazwisko / Nazwa firmy: ………………………………………………………………....

Adres Nabywcy: ………………………………………………………………………………………............

…………………………………………………………………………………………………………………...........................

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………….............................

e-mail: ………………………………………………………………..................................................................

FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU

(formularz ten należy wypełnić w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji towaru)

Ja, niżej podpisany/podpisana, niniejszym zgłaszam reklamację towaru/ów:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opis wady/usterki: ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................…

Data zamówienia:                           …………………………………………………………

Numer zamówienia:                       …………………………………………………………

Numer faktury:                                  …………………………………………………………

Data sprzedaży:                               …………………………………………………………

Data odbioru (doręczenie kuriera):    …………………………………………………………

Zwrot kosztów proszę dokonać na rachunek bankowy nr:

(Prosimy o czytelne wypełnienie prawidłowego numeru konta. W przypadku podania błędnego numeru konta lub jego braku, zwrot może zostać opóźniony):

……………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................……………………………………….

Dane właściciela rachunku bankowego (imię, nazwisko i adres):

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..............................................................................................................

Po otrzymaniu od Kupującego zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca przesyła Kupującemu wiadomość e-mail wskazującą adres wysyłki towaru.

 

…………………………….....................……………………………………

Podpis konsumenta

 

W przypadku pytań lub problemów – skontaktuj się z nami: nudzimisiesklep@gmail.com