Wczytuję dane...
Formularz odstąpienia od umowy

...........………..……………………………, dn. ..........................……………………….……

(miejscowość i data)

Imię i nazwisko / Nazwa firmy: ………………………………………………………………..

Adres Nabywcy: ………………………………………………………………………………………...........

…………………………………………………………………………………………………………………..........................

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………............................

e-mail: ……………………………………………………………….................................................................

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Uprzejmie prosimy o zwracanie produktów nieuszkodzonych oraz bez śladów użytkowania, zapakowanych w oryginalne pudełko

 Ja, niżej podpisany/podpisana, niniejszym informuję  o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

1. …………………………………………………………….………………………………………………..……………………….

2. …………………………………………………………….………………………………………………..……………………….

3. …………………………………………………………….………………………………………………..……………………….

kupionych na podstawie umowy zawartej na odległość w sklepie Internetowym nudzi-mi-sie.pl

Data złożenia zamówienia:          …………………………………......  

Nr zamówienia/nr faktury:            ………………………………….....

Data odbioru rzeczy:                      ………..…………………………...

Zwrot kosztów proszę dokonać na rachunek bankowy nr:

(Prosimy o czytelne wypełnienie prawidłowego numeru konta. W przypadku podania błędnego numeru konta lub jego braku, zwrot może zostać opóźniony):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................

Dane właściciela rachunku bankowego (imię, nazwisko i adres):

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..................................................................

 

 

…………………………………………………………………

Podpis konsumenta

 

W przypadku pytań lub problemów – skontaktuj się z nami: nudzimisiesklep@gmail.com